Terug naar beginpagina

De organisatie
De Stichting Tesselhuus is in 1982 opgericht door Rotaryclub Texel en Lions Club Texel.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Mevrouw C.J. Geldorp-Pantekoek (Rotaryclub Texel).
De heer C. Kossen (Rotaryclub Texel).
De heer A.C.S. Witte (Rotaryclub Texel).
Mevrouw A.C.P. Dekker (Rotaryclub Texel).
De heer J.A.L. van Hattum (Lionsclub Texel).
De heer I. Veeger (Lionsclub Texel).
De heer J. Klok (Lionsclub Texel).

Dagelijks bestuur:
Voorzitter, Mevrouw C.J. Geldorp-Pantekoek
Secretaris, Mevrouw A.C.P. Dekker.
Penningmeester, De heer A.C.S. Witte

Beloningsbeleid bestuursleden:
De bestuursleden krijgen uitsluitend de onkosten vergoed die zij maken ten behoeve van de stichting en het project de Tesselhuusweken.

Overzicht nevenfuncties bestuursleden

Financieel overzicht en begroting t/m 2019

Statuten

estuursverslag Stichting Tesselhuus Jaarrekening in pdf formaat Beleidsplan Tesselhuus